Skaber arbejdsmiljø stress?

Tænk over det engang...

Hvad består et "arbejdsmiljø" egentlig af?

Vi kan vel forholdsvis hurtigt blive enige om, at der er en række rammer og regler i spil, hvorfra hver deltager i spillet vurderer, om arbejdsmiljøet er godt eller skidt?

Og vi kan vel også hurtigt blive enige om, at stress-debatten for det meste drejer sig om at "fixe" de elementer, som tilsammen giver det arbejdsmiljø, vi taler om.

Det vil sige, at vi taler rigtig meget om at andre personer (lederne, kollegaerne, medarbejderne, kunderne) skal ændre deres adfærd, eller at noget i omgivelserne skal ændres (arbejdspladsen, arbejdets art, arbejdsmængden, arbejdsfordelingen, arbejdsprocessen osv.), for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for alle.

Eller sagt på en anden måde: Noget uden for mig selv skal se ud, som jeg forventer et godt arbejdsmiljø ser ud, for at jeg har det optimale arbejdsmiljø.

Problemet er bare, at sådan har alle de andre det også - og vi er alle forskellige.

Derfor kan vi blive ved med at snakke og kompromisse og fixe ting i "mljøet".

Ofte hjælper det ikke, men alligevel fortsætter vi med at snakke og fixe ting derude, selv om vi kunne nøjes med at se en anden vej, nemlig indad.

Arbejdsmiljø. Årsag eller effekt?

Vores påstand er, at det er os selv, som de mennesker vi er, som skaber arbejdsmiljøet.

Det er klart, at de fysiske rammer skal være i orden og menneskeværdige, det er det vi har bl.a. arbejdsmiljølovgivningen, arbejdsmiljøkontorllen, tillids- og sikkerhedrepræsentanter til - sørge for at de fysiske forhold er sikre og tidssvarende, at de overholder fastlagte regler og målbare dimensioner, højder og bredder.

Vi kan fjerne, afskærme, sikre og skjule fysiske udfordringer på arbejdspladsen og sørge for ergonomisk gode møbler, udstyr og arbejdsstillinger.

Men når det kommer til det psykiske arbejdsmiljø, er det ikke helt så let at afgøre, om noget er rigtigt eller forkert.

Vi tror stadig, at vi kan bruge samme spilleregler på det psykiske område, som på det fysiske - hvilket den fortsatte debat viser, ikke er muligt.

Vi kan diskutere, hvad god, kollegial og ledelsesmæssig adfærd er, tilpas arbejdsmængde, mobning, psykisk terror og anden adfærd, er, og vi kan blive enige om nogle spilleregler for, hvordan vi opfører os over for hinanden.

Det er der heldigvis mange, som gør, men alligevel stiger det generelle stressniveau, både i og udenfor arbejdsmæssige miljøer.

Eksternt og internt

Sagen er, at vi stadig hænger fast i opfattelsen af, at det er miljøet og de andre, som er problemet - fordi vi helt glemmer at kigge indad,

Først når vi ser ind i os selv og udforsker vores egne individuelle forventninger til alt og alle "derude", har vi mulighed for at afdække hovedårsagen til den stress, vi hver især bliver fanget i.

Oplevelsen af stress er "intern", individuel, ubevidst og usynlig, men vi søger efter årsagen i det "eksterne", fælles, bevidste og synlige, fordi det er vi vænnet til gennem hele livet.

Så tænk over det... uden at lægge "skyld" på noget eller nogen eller dig selv:

Er arbejdsmiljøet skyld i stress, eller er det dine forventninger til hvordan en stressfri arbejdsplads burde være, som skaber din oplevelse - uden at du overhovedet bemærker det?

Er det arbejdsmiljøet, som skaber stressen - eller det den stress, vi hver især bringer med os (helt ubevidst og uskyldigt), som skaber et stresset arbejdsmiljø?

Blot en tanke...

Helle og Poul

 

Stressfrihed Danmark

#stressfriheddanmark