Stress og Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2018

Stress i verden og Danmark

Seneste rapport fra Sundhedsstyrelsen om danskernes sundhed - "Den Nationale Sundhedsprofil 2017" - bestyrker desværre forudsigelserne fra WHO (World Healt Organisation) om, at STRESS i 2020 vil være den mest udbredte folkesygdom i de vestlige lande.

Tallene fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser tydeligt, at stress i Danmark er et stigende problem, og at det endnu ikke er lykkedes at knække stress-kurven.

Stress og danskerne

Stress-tallene er generelt stadig på vej opad, og det gælder for både

  • mænd og kvinder
  • unge og gamle
  • beskæftigede, arbejdsløse og pensionister
  • under uddannelse og uddannede

... eneste kategori som skiller sig ud med faldende tendens er mænd/kvinder over 75år!

Rapporten viser, at I perioden 2010 til 2017 er der sket en stigning på 4,3 procentpoint i andelen med et højt stressniveau, fra 20,8 % til 25,1 %, og at særligt gruppen af unge kvinder (alder 16-24 år) er hårdest ramt og har landets højeste stressniveau på 40,5% blandt de målte aldersgrupper.

Ledige og førtidspensionister ligger i den høje ende af stressskalaen, når stressniveau måles i forhold til erhvervsmæssig stilling - langt over stressniveauet for danskere i arbejde - hvilket kan give megen stof til eftertanke.

Der kan, som vi også italesætter her på Stressfrihed Danmark hjemmesiden, stadig ikke påvises nogen direkte og bevislig sammenhæng mellem den enkelte person og f.eks. arbejde eller arbejdsmiljø, som årsag til stress.

Og det er fordi, årsagen ikke findes et bestemt sted derude, og begrebet "stressramt" holder ikke i virkeligheden. Der er intet specielt miljø, særlige personer eller begivenheder, som "kaster stress af sig".

Løsningen ligger et helt andet sted, som du også kan læse mere om her: Den reelle årsag til stress

Dig og din virksomhed?

Hvor ligger du, dine kollegaer og medarbejdere i forhold til statistikkerne i Den Nationale Sundhedsprofil?

Download "Den Nationale Sundhedsprofil 2017" (PDF 134 sider) og tjek tallene her:

Vil du vide mere om den reelle årsag til stress og vejen til Stressfrihed?

Book et møde med os, eller få jeres eget Stressfrihed 1-dags Kursus for virksomheder.

Vend snakken til handling - og gå i den rigtige retning.

Kontakt os for mere information om et Stressfrihed kursus for dine medarbejdere.

Mange hilsner

Helle Jæger Moos og Poul Jeritslev

 

Download: Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017 © Sundhedsstyrelsen 2018