Stressfrihed Café

Stressfrihed Café

En café er for nogle en oase midt i en overophedet hverdagsørken af travlhed, stress og jag.

For andre er en café en hektisk arbejdsplads med travlhed, stress og jag.

Stressfrihed Caféen er et mentalt åndehul, hvor du finder din indre ro, uanset graden af travlhed, stress og jag omkring dig.

Stressfrihed er en måde at være tilstede på, i nuet, uafhængig af, hvad der foregår i omgivelserne rundt om dig.

Et godt tilbud

Stressfrihed Café er også et nyt tilbud fra os til virksomhedsejere og ledere, som vil det bedste for både deres medarbejdere og deres virksomhed.

Ledere, som vil skabe en arbejdsplads med arbejdsglæde, nul stress, samarbejde og høj performance - selv om hverdagen er præget af travlhed, høje krav og måske mere arbejde, end medarbejderne kan overkomme.

Stress er nemlig ikke en konsekvens af et travlt arbejdsmiljø - men arbejdsmiljøet er 100% sikkert en konsekvens af ledere og medarbejderes mentale sindstilstand, fra det ene øjeblik til det næste.

Vi ved, det er en helt ny måde at se stress på - en ny måde at forstå, hvor stress kommer fra.

Og netop fordi alle nu forstår, hvad stress handler om, kan man sammen finde og implementere den ægte løsning på stress-problemet.

Indtil nu har løsningen bestået af sporadisk symptombehandling, stress-coaching, mindfulness og andre forsøg på at håndtere noget, som ikke kan håndteres.

Stressfrihed løsningen

Stressfrihed Caféen er stedet, hvor vi taler om den reelle årsag til stress og opklarer stress-mysteriet. 

Stedet hvor alle får den nødvendige indsigt og hver især kommer frem til en klar forståelse og en indre ro.

Stedet, hvor vi fremover mærker glæden ved vores arbejde og udelukker de skadelige virkninger af stress totalt fra arbejdsmiljøet.

Stressede ledere og medarbejdere skaber et stressende arbejdsmiljø.

Glade og produktive ledere og medarbejdere skaber et glad og produktivt arbejdsmiljø.

Det er sådan, tingene hænger sammen - ikke omvendt.

Og når først du har set og forstået denne sammenhæng, kan du ikke u-se eller u-forstå det igen.

Stressfrihed Caféen

Stressfrihed Caféen er et event, hvor vi sammen afdækker vores indre ro, friheden og den mentale sundhed, vi alle har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt.

Selv om det somme tider kan føles, som om vi er i stykker, så ER vi den ro, frihed og mentale sundhed, og vi kan altid vende tilbage til dette udgangspunkt, når travlheden kan føles lidt for hektisk.

Fordelen er, at ingen af os behøver at udføre bestemte ritualer, dyrke yoga, meditation og mindfulness eller bruge særlige stress-håndteringsteknikker - vi behøver blot at forstå, hvor stress kommer fra, og være bevidste om sammenhængen mellem kilden og de skadelige effekter, mange lider under.

Trivsel og arbejdsglæde

Det betyder, at du, dine ledere, dine kollegaer og medarbejdere igen finder glæden i selve arbejdet.

Glæden i samværet og den fælles rejse, I er på, i din virksomhed.

Den mentale frihed, performance uden stress.

Glæde, trivsel og ny energi.

Slut med stress-symptomer, langtidssygemeldinger og dårlig livskvalitet.

Starten på et nyt arbejdskapitel, som smitter positivt af på alle områder af livet. 

Effekten er, at I nu sammen kan skabe resultater, ingen tidligere troede muligt.

Og Stressfrihed Café er stedet, hvor det sker.

Book en hel café

Du kan booke en Stressfrihed Café til hele din virksomhed, en afdeling eller et team - der er præcis det antal pladser, I har brug for.

Se mere her om Stressfrihed Caféen og kontakt os for nærmere information.

Hav en glad og stressfri dag.

Mange hilsner

Helle & Poul
 

PS.
Tjek vores aktuelle Stressfrihed i praksis kurser - om hvad du kan og kan lade være med at gøre.

 

Se også "Kend dig selv" - Stressfrihed Danmark Panelets eneste anbefaling

 

#stressfriheddanmark #stresspanelet #kenddigselv #jegerklar #livsforståelse #stressfrihedcafe