Stressfrihed.dk leverer det, der står på etiketten

Træt af flere stress-fokusgrupper, stress-spottere, stress-møder og andre stressende tiltag?

Direkte til dig og din arbejdsplads:

Stressfrihed Danmark leverer det, der står på etiketten - stressfrihed. 

Hverken mere eller mindre.

Årsagen til, at vi leverer, er, at vi kender den reelle årsag til stress.

Og som med så mange andre problemer, når vi afdækker årsagen, er løsningen ret enkel.

Det vanskelige består i, at vi tror, det er kompliceret, og det er der mange grunde til.

En af de væsentligste grunde til komplikationerne er definitionen af stress.

For der findes mange, men ingen entydig definition af stress, og selv den bedste definition, blandt dem vi har fundet, indeholder grunden til problemet og er medvirkende til besværlighederne med at finde løsningen.

Stress definition?

Lad os tage et eksempel:

Her en stress definition fra FOA (FOA.dk 2020):

”Definition: Stress er kroppens naturlige, tilpassede respons på enhver oplevet udfordring eller belastning.”

Denne definition er ret ligetil og brugbar til at løse hele stress problematikken - hvis den blev brugt på den rigtige måde.

Det bliver den desværre ikke.

De sidste årtier har fokus nemlig været på ordene "udfordring" og "belastning", specielt når det drejer sig om "arbejdsrelateret stress" (hvilket heller ikke kan defineres).

Dette har så resulteret i et større slagsmål mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer om, hvad udfordringer og belastninger er.

Hvornår er udfordringerne f.eks. for store og belastende?

Hvornår er belastninger så store, at de medfører stress-symptomer, sygemeldinger, alvorlig sygdom osv.?

Og hvem bestemmer størrelsen?

Lønmodtagerorganisationer taler i den forbindelse utrolig meget om dårligt arbejdsmiljø, arbejdspres og dårlig ledelse.

Og arbejdsgiverorganisationer taler utrolig meget om medarbejderes manglende forandringsparathed, samarbejdsvilje og robusthed.

For sidst, men ikke mindst, nogen skal jo betale gildet, ikke sandt?

Skyld?

Så HVEM har SKYLDEN?

Det er, hvad debatten er kommet til at handle om.

Som du måske kan se, er den debat efterhånden så langt ude i hampen, at alle har glemt, hvad det hele egentlig drejer sig om, nemlig at finde årsagen til skadelig stress.

Find årsagen, og vi kan gøre noget effektivt for at komme den skadelige, symptom- og sygdomsfremkaldende stress til livs - helst inden den opstår.

Spørgsmålet var: hvordan forebygger vi skadelig stress og alle de menneskelige og økonomiske omkostninger stress medfører?

Svaret er indtil nu: Det er enten arbejdsgiverens, arbejdsmiljøets, lederens, lønmodtagerens skyld... eller noget andet... måske...

Og imens vi slåsser videre om at placere en skyld, forbliver årsagen uafdækket.

Det er fakta.

Fakta?

Når der er så mange fakta, at de udgør et fast og genkendeligt mønster, kalder vi det også evidensbaseret bevis.

Fakta er, at mens vi slåsser om placering af skylden, stiger stress-kurven.

Måske det efterhånden er evidensbaseret bevis for, at mere af det samme, ikke løser problemet?

Måske vi skal udforske en anden vej..?

Det er, hvad vi tilbyder.

En oplevelse?

Så lad os se på definitionen igen:

”Definition: Stress er kroppens naturlige, tilpassede respons på enhver oplevet udfordring eller belastning.”

Et lille ord i den nævnte definition, et ord som ingen rigtig hæfter sig ved, er imidlertid det vigtigste for løsningen af stress problematikken.

Et lille ord, som piller alle slåskampe ud af ligningen og fjerner al snak om skyld.

Et lille ord, som kan få debatten tilbage i neutral.

Et lille ord, som afdækker årsagen.

Det lille ord er "oplevet".

Vil du vide mere om, hvorfor dette lille, uskyldige ord er nøglen til årsagen og løsningen på hele stress-problemet?

Sagen er, at vi alle oplever alt forskelligt.

Mig og min kollega kan få nøjagtigt den samme opgave - men ingen af os oplever den udfordring på samme måde.

Min kollega vil kede sig... den opgave er for hende venstrehåndsarbejde, ingen belastning overhovedet.

For mig er den måske en af de vanskeligste opgaver, jeg nogensinde er sat til at løse - og belastningen, forventningspresset, er næsten til at tage og føle på.

Vidste jeg ikke bedre, kunne jeg endda tro, at det er opgaven, som stresser mig...

For der er det med oplevelser, at du er den, som... nå ja, oplever dem.

Vil du vide mere?

Så kontakt os for en snak om et skræddersyet program til dig, dine kollegaer og medarbejdere - og din virksomhed.

Du kan også tjekke og tilmelde dig et af vores åbne Stressfrihed kurser, hvis du selv først vil opleve, hvad stressfrihed er.

Vi leverer det, der står på etiketten.

Kærlig hilsen

Helle Jæger Moos og Poul Jeritslev

 

 

Stressfri Ledelse - Trivselskørekortet, som forebygger stress ulykker

 

Mange hilsner

Helle & Poul
 

PS.
Oplev Stressfrihed her:
Tjek vores aktuelle Stressfri Ledelse kurser - ægte stress-forebyggelse i praksis.

 

Se også "Kend dig selv" - Stressfrihed Danmark Panelets eneste anbefaling

 

#trivselskørekort #stressfriheddanmark #kenddigselv #indsigt #livsforståelse #ledelse #selvledelse #trivsel #mening #mentalsundhed